Landtgoed - Voorwaarden Landtgoed

Voorwaarden Landtgoed

Algemene bepalingen vanaf 1 september 2020. Hiermee komen alle voorgaande niet overeenkomende publicaties te vervallen.

Reserveringen

Reserveringen zijn pas definitief wanneer de orderbevestiging telefonisch of via mail is bevestigd door de klant.

Betalingen

Als is overeengekomen dat het bedrag per factuur zal worden voldaan, dan verwachten wij de betaling van het gehele bedrag binnen zeven dagen na factuurdatum op onze bankrekening. Mocht blijken, dat 30 dagen na factuurdatum het geld nog niet op onze rekening is bijgeschreven, dan rekenen wij vanaf dat moment 10% rente over het factuurbedrag per 30 dagen.

Betalingen bij bruiloften

Na bevestiging van de bruiloftsdatum versturen wij een voorschot factuur van 10% van het totaalbedrag. Deze wordt na betaling in mindering gebracht op de eindfactuur. Een week voor de bruiloft wordt de restfactuur opgemaakt en verstuurd. Deze dient voor de bruiloft te zijn voldaan. Eventuele nacalculatie ontvangt men de dag na de bruiloft. Hier zijn de algemene betalingsvoorwaarden van op toepassing.

Annuleringsvoorwaarden

Binnen een maand voor de programmadatum:

Bij annulering binnen een maand voor de programmadatum kan in overleg een andere datum worden gezocht. Lukt dit niet dan brengen wij 15% van het totaalbedrag in rekening. Voor groepen vanaf 30 personen geldt: wordt binnen een maand voor de programmadatum het aantal personen met 15 of meer verminderd, wij dan 15% in rekening brengen voor de geannuleerde personen.

Tot twee weken voor de programmadatum:

Veertien dagen vóór de programmadatum verwachten wij van u een opgave van het juiste aantal deelnemers, met een minimum van 10 personen.

Vanaf een week voor de programmadatum:

  • Activiteiten: Mocht blijken dat er binnen twee weken voor de programmadatum een vermindering is in het aantal deelnemers, dan vragen wij voor de ontbrekende personen 50 procent van het te betalen bedrag. Op de dag zelf moet voor de ontbrekende personen volledig worden betaald.
  • Catering: Vanaf twee weken voor de programmadatum, kan het aantal deelnemers voor de catering niet meer worden veranderd. Voor de bestelde catering brengen wij het gehele afgesproken bedrag in rekening.

Annuleringsvoorwaarden bij bruiloften (geheel & gedeeltelijke annuleringen)

Bij annuleringen zonder verplaatsing van datum berekenen we de onderstaande annuleringsvoorwaarden:

  • Vanaf het vastleggen trouwdatum - het voorschotbedrag ad 10%-
  • 3 maanden voor de trouwdatum 25% van het totaalbedrag
  • 2 maanden voor de trouwdatum 50% van het totaalbedrag
  • 1 maand voor de trouwdatum 75% van het totaalbedrag
  • Op de dag zelf 100% van het totaalbedrag

Aansprakelijkheid

Alle activiteiten voldoen aan de gestelde algemene veiligheidseisen. Landtgoed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel geleden door de deelnemers voor, tijdens of na deelname aan het programma.

Geluidsvoorwaarden

Op onze locatie is een DJ of Band mogelijk tot uiterlijk 00.00 uur. Na 00.00 uur is het draaien van een Spotify-lijst mogelijk tot uiterlijk 01.00 uur. Onze decibel meter is afgesteld op 95 decibel. De DJ en/of band dient zich hieraan te houden. Indien men zich niet houdt aan bovenstaande voorwaarden mogen onze medewerkers besluiten het feest stop te zetten. Vanaf 2023 is een akoestische band of achtergrond muziek alleen mogelijk binnen in de hoofdlocatie. 

Versiering

Onze locatie mag in overleg extra versierd worden mits het ook weer wordt verwijderd. Vuurwerk, confetti en/ of partyploppers zijn verboden. Indien dit wordt gebruikt worden er extra schoonmaakkosten ( €75,-) doorberekend aan de opdrachtgever.

Overmacht

Landtgoed behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen en/ of prijzen te verhogen of te annuleren in geval van: natuurinvloeden, politieke conflicten, stakingen, inflaties, gemeentelijke besluiten of welke andere overmachtssituatie dan ook, zonder dat zij tot schadevergoeding is verbonden.

Algemeen voorbehouden

Landtgoed behoudt het recht wijzigingen aan te brengen in het programma indien hiertoe gegronde redenen bestaan.