Landtgoed - Voorwaarden Landtgoed

Voorwaarden Landtgoed

Algemene bepalingen vanaf 1 januari 2024. Hiermee komen alle voorgaande niet overeenkomende publicaties te vervallen.

Reserveringen

Reserveringen zijn pas definitief wanneer de orderbevestiging via een online accordering of via mail zijn doorgegeven. 
We berekenen locatiehuur bij gezelschappen onder de 50 personen van € 325,- per dagdeel ( muv bruiloften en zakelijke markt, hier gelden andere prijzen ) 

Betalingen

Als is overeengekomen dat het bedrag per factuur zal worden voldaan, dan verwachten wij de betaling van het gehele bedrag binnen zeven dagen na factuurdatum op onze bankrekening. Mocht de betaling binnen dit termijn uitblijven, vervolgt een incassotraject. 

Annuleringsvoorwaarden

Binnen een maand voor de programmadatum:

Bij annulering binnen een maand voor de programmadatum kan in overleg een andere datum worden gezocht. Lukt dit niet dan brengen wij 15% van het totaalbedrag in rekening. Voor groepen vanaf 30 personen geldt: wordt binnen een maand voor de programmadatum het aantal personen met 15 of meer verminderd, wij dan 15% in rekening brengen voor de geannuleerde personen.

Tot twee weken voor de programmadatum:

Veertien dagen vóór de programmadatum verwachten wij van u een opgave van het juiste aantal deelnemers, met een minimum van 10 personen.

Voor de programmadatum:

  • Activiteiten: Mocht blijken dat er binnen een week voor de programmadatum een vermindering is in het aantal deelnemers, dan vragen wij voor de ontbrekende personen 50 procent van het te betalen bedrag. Op de dag zelf moet voor de ontbrekende personen volledig worden betaald.
  • Catering: Vanaf twee weken voor de programmadatum, kan het aantal deelnemers voor de catering niet meer worden veranderd. Voor de bestelde catering brengen wij het gehele afgesproken bedrag in rekening.
  • Locatiehuur: Vanaf 2 weken voor de programmadatum wordt 50% in rekening gebracht, annulering vanaf 1 week wordt de huur 100% doorberekend. Is de datum langer dan een twee maanden gereserveerd dan brengen we bij annulering vanaf 1 maand 50% in rekening. 

Aansprakelijkheid

Alle activiteiten voldoen aan de gestelde algemene veiligheidseisen. Landtgoed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel geleden door de deelnemers voor, tijdens of na deelname aan het programma.

Overmacht

Landtgoed behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen en/ of prijzen te verhogen of te annuleren in geval van: natuurinvloeden, politieke conflicten, stakingen, inflaties, gemeentelijke besluiten of welke andere overmachtssituatie dan ook, zonder dat zij tot schadevergoeding is verbonden.

Algemeen voorbehouden

Landtgoed behoudt het recht wijzigingen aan te brengen in het programma indien hiertoe gegronde redenen bestaan.